Forhåndsbestillinger av Grenlandsboka

onsdag, 10. september, 2008

Boka skal etter planen foreligge rundt 10. november. Utsalgsprisen vil være 395,- kr. For dem som vil bestille boka direkte, ta kontakt med oss på e-post:

jan.erik.tangen@grenlandsboka.no eller stian.tangen@grenlandsboka.no